Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. 1 Janův 2,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 3

1 Janův 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. 1 Janův 2,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.