Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 1 Janův 2,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 3

1 Janův 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 1 Janův 2,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.