Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno. 1 Janův 2,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 3

1 Janův 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno. 1 Janův 2,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.