Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1 Janův 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2

1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1 Janův 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.