Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 1 Janův 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2

1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 1 Janův 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.