Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1 Janův 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2

1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1 Janův 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.