Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1 Janův 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1 Janův 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.