Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1 Janův 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1 Janův 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.