Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1 Janův 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1 Janův 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.