Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 1 Janův 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 1


1 Janův, Kapitola 1


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 1 Janův 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.