Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. 2 Petrův 3,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
1 Janův 1


1 Janův, Kapitola 1


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. 2 Petrův 3,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.