Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. 2 Petrův 2,2›››
Bible
1 2 3
2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

2 Petrův 3


2 Petrův, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. 2 Petrův 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.