Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. 2 Petrův 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

2 Petrův 3


2 Petrův, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. 2 Petrův 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.