Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 2 Petrův 1,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 2

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 2 Petrův 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.