Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu. 2 Petrův 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 2

2 Petrův 2

Komentáře k verši :

Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu. 2 Petrův 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.