Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. 2 Petrův 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. 2 Petrův 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.