Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 2 Petrův 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.




Komentáře k verši :

k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 2 Petrův 1,6





Počet veršů v Bibli je 31 167.