Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 2 Petrův 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 2 Petrův 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.