Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 2 Petrův 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 2 Petrův 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.