Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. 2 Petrův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. 2 Petrův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.