Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. 1 Petrův 5,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. 1 Petrův 5,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.