Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. 1 Petrův 5,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. 1 Petrův 5,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.