Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ 1 Petrův 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 3


1 Petrův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ 1 Petrův 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.