Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. 1 Petrův 1,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 3


1 Petrův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. 1 Petrův 1,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.