Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 1 Petrův 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 2

Komentáře k verši :

byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 1 Petrův 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.