Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 1 Petrův 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 1 Petrův 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.