Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´ 1 Petrův 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 2

Komentáře k verši :

Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´ 1 Petrův 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.