Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; 1 Petrův 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1

1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; 1 Petrův 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.