Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 1 Petrův 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1

1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 1 Petrův 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.