Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. 1 Petrův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 1

1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. 1 Petrův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.