Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, Jakubův 5,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 1

1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, Jakubův 5,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.