Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Jakubův 2,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 3

Jakubův 4


Jakubův, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Jakubův 2,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.