Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Jakubův 2,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2

Jakubův 3


Jakubův, Kapitola 3




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Jakubův 2,14





Počet veršů v Bibli je 31 167.