Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Jakubův 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2

Jakubův 3


Jakubův, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Jakubův 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.