Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Jakubův 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2

Jakubův 3


Jakubův, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Jakubův 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.