Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubův 1,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Jakubův 2

Komentáře k verši :

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubův 1,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.