Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Jakubův 1,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Jakubův 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Jakubův 1,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.