Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! Jakubův 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1


Jakubův, Kapitola 2

Jakubův 2

Komentáře k verši :

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! Jakubův 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.