Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubův 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1


Jakubův, Kapitola 2

Jakubův 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubův 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.