Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakubův 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1


Jakubův, Kapitola 2

Jakubův 2

Komentáře k verši :

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakubův 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.