Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Jakubův 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Jakubův 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.