Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy: Jakubův 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy: Jakubův 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.