Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení Jakubův 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení Jakubův 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.