Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakubův 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakubův 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.