Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Jakubův 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Jakubův 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.