Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jakubův 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 1


Jakubův, Kapitola 1

Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jakubův 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.