Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jakubův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 2


Jakubův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jakubův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.