Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost se všemi vámi! Židům 13,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jakubův 1

Komentáře k verši :

Milost se všemi vámi! Židům 13,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.