Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židům 3,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 3


Židům, Kapitola 4

Židům 5


Židům, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židům 3,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.