Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh. Židům 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 3

Židům 4


Židům, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh. Židům 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.